Prečo komunikovať s podnikateľmi Svitu.

Treba si v meste uvedomiť jednu vec- práve miestni podnikatelia nám v meste Svit tvoria kapitál a prinesú do mesta peniaze. Pri stretnutiach s viacerými z nich som si vypočula, že zo strany mesta nevyšla jedna jediná iniciatíva či už na spoločné, alebo individuálne stretnutie, ktoré by smerovalo k prijatiu návrhov, či už jednej, alebo druhej strany na zvýšenie návštevnosti mesta, […]

Prečo audit,prečo „len“ základný plat, prečo extra rozpočet pre Podskalku.

Audit verejných financií, zmlúv.Nakoľko nie som presvedčená o transparentnosti niektorých zmlúv, a o ich napr. investičnomprínose pre mesto, ale naopak, som presvedčená o neadekvátnom odčerpávaní prostriedkovz verejných financií- teda našich spoločných peňazí.Napr. už toľkokrát spomínaná „ťažná téma“ každých volieb- rekreačného strediska v lokaliteBagrovísk, ktorá sa prenajíma istému občianskemu združeniu za 500,- € ročne, by mohla byť prisprávnom investovaní mesta veľmi […]

Prečo s podporou strany

Kandidatúru som najprv ohlásila ako nezávislý kandidát, bez podpory politickej strany. Ďakujem všetkým, ktorí moju kandidatúru, či na post poslankyne, či primátorky podpísali, ale tesne pred odovzdaním potrebných hárkov (celkom 2x po 24) , som sa rozhodla, že k jasným veciam treba zaujať  jasný postoj a svoju podporu strany nebudem tajiť tak, ako  iní.  Je čas […]