Prečo audit,prečo „len“ základný plat, prečo extra rozpočet pre Podskalku.

Audit verejných financií, zmlúv.
Nakoľko nie som presvedčená o transparentnosti niektorých zmlúv, a o ich napr. investičnom
prínose pre mesto, ale naopak, som presvedčená o neadekvátnom odčerpávaní prostriedkov
z verejných financií- teda našich spoločných peňazí.
Napr. už toľkokrát spomínaná „ťažná téma“ každých volieb- rekreačného strediska v lokalite
Bagrovísk, ktorá sa prenajíma istému občianskemu združeniu za 500,- € ročne, by mohla byť pri
správnom investovaní mesta veľmi významným prínosom prostriedkov do mestskej kasy.
Ďalším príkladom sú tiež otázne venčiská pre psov, ktoré ročne stoja mesto bezmála 4 tisíc euro.
Nemám pocit, že by ich psíčkari v meste využívali natoľko, aby táto suma zodpovedala realite
využitia.
Na druhej strane evidujem pani, ktorá sa nezištne stará o túlavé mačky, na vlastné náklady im
zabezpečí veterinu, kastráciu či krmivo.

Treba mať na pamäti, že zmluva je dohoda vždy dvoch strán, má svoj predmet a má svoje podmienky
plnenia. Teda žiadna zmluva nemusí byť aj definitívna.

 

Plat primátora sa skladá z dvoch zložiek. A to ktorá tvorí podľa počtu obyvateľov základnú zložku – čo
je v prípade Svitu 2,60 násobok priemernej mzdy na Slovensku a príplatok k tejto mzde, ktorú môžu
navýšiť poslanci MZ až o 70 % uznesením.
Za rok 2021 priemerná mzda činila 1211,- €. Teda základný plat nášho primátora by mal byť :
3 148,60 € , bez navýšenia.
Myslím, že táto suma by mala byť aktuálne vzhľadom k tomu, v akom stave sa mesto nachádza, v akej
je technickej a finančnej kondícii pre každého primátora nadštandartným mesačným príjmom.
Akékoľvek navýšenie platu poslancami som preto pripravená mestu vrátiť v podobe extra
založeného fondu primátorky, z ktorého prostriedky by sa venovali na charitatívne a dobročinné
účely pre obyvateľov Svitu.

 

To, že mestská časť Svitu Podskalka vždy dopláca na svoju polohu-mimo centra, je evidentné
a nespochybniteľné.
Problémy, ktoré nastali- počnúc údržbou ciest, opravou chodníkov, odstraňovaním škôd ale aj
organizovaním napr. kultúrnych podujatí, či rôznych stretnutí, sa vždy riešili najprv dolu v meste.
Preto je úplne jasné, že obyvatelia tejto mestskej časti sa cítia byť svojim spôsobom ukrivdení.
Zaznieva  v kuloároch kandidátov na poslancov v súčasných voľbách dokonca myšlienka
osamostatnenia sa od mesta Svit.
Myslím si, že takéto riešenie by neprospelo ani jednej časti mesta. Hľadajme konečne s poslancami
riešenia, ktoré aj Podskalku posunú vpred. Napr. vlastným rozpočtom a prácou vlastných poslancov.

 

Môže Vás zaujímať

Andrea Panáčková

Detské jasle

Určite sa mnohí pamätáte na to, ako sme vo Svite mali detské jasle. Nebudem tu polemizovať nad tým, prečo boli

Celý článok »
Andrea Panáčková

Kto som?

Žijem vo Svite aj s mojou rodinou od svojho narodenia. Som matkou dvoch štrnásťročných dcér. V trojizbovom byte žijeme skromne,

Celý článok »