Treba si v meste uvedomiť jednu vec- práve miestni podnikatelia nám v meste Svit tvoria kapitál
a prinesú do mesta peniaze,či privedú návštevníkov.
Pri stretnutiach s niektorými  som si vypočula, že zo strany mesta nevyšla jedna jediná iniciatíva
či už na spoločné, alebo individuálne stretnutie, ktoré by smerovalo k prijatiu návrhov, či už jednej,
alebo druhej strany na zvýšenie návštevnosti mesta, či zatraktívnenie služieb pre návštevníkov mesta
tak, aby sa sem vracali.
Práve tu je priestor, aby sa aj z tejto spolupráce plne rozvinul lokálny, ľudský aj historický potenciál
nášho mesta pre jeho zviditeľnenie. Nápadov by sa našlo neúrekom.
Návštevníci mesta k nám prídu po cyklistických trasách cez víkend, z dôvodu návštevy kostola
v nedeľu, či už cez týždeň z dôvodu potreby návštevy lekára, či obstarania nákupu…. a je v našich
rukách, ako ich v meste zdržať dlhšie. Akým spôsobom- treba odkomunikovať s podnikateľmi.
Na mestských akciách sú  tiež dokonca uprednostňovaní iní predajcovia, ako miestni , a ešte sa aj pýta od
nich nájomné za prenájom priestoru, ako od cudzích.
Tam kde má, mesto nezarába, tam, kde nemusí, pýta. S dvojakým metrom treba skoncovať.