Prečo kandidujem

Tak, ako dnes väčšina Sviťanov, ani ja nie je som spokojná so stavom, v akom sa Svit nachádza .

Problémy sa začnú riešiť len tak, že sa pomenujú.   Svit sa nachádza v katastrofálnom technickom, v skutku otáznom finančnom aj v zvláštnom morálnom stave. A nikto ani len netuší, kam sa Svit uberá.

Tento stav  odzrkadľuje nefungujúcu samosprávu, ktorá s občanmi nekomunikuje, nereflektuje na ich potreby, nespolupracuje s poslancami a doplácame tiež na častú výmenu zamestnancov úradu ,  bez dostatočných skúseností a vedomostí vo zverenom odbore.

Už po dva volebné obdobia mám pocit, že mesto je vedené ako súkromná s.r.o., kde primátor/ka je konateľ spoločnosti, poslanci skôr akcionári, ktorí si  každý rok odtrhnú svoj podiel z koláča a občania sú oslovení staronovými víziami len pol roku pred voľbami.

Vo Svite sa dá dnes, zas a opäť ,  nasľubovať naozaj všetko. Za svoje sľuby je však  potrebné prijať plnú zodpovednosť.

Mojím primárnym cieľom je naštartovať mesto konečne k modernému a dynamickému rozvoju so zreteľom na zachovanie jeho jedinečnej baťovskej atmosféry. Predovšetkým však s odborníkmi a profesionálmi, ktorí svojej práci aj rozumejú.

Mojou prioritou je zatraktívniť bývanie v našom meste tak pre mladých a mladé rodiny s deťmi, ako aj vrátiť ten povestný jeden groš tým, ktorí toto mesto vybudovali a vďaka ich práci funguje mesto vlastne dodnes.

Mojou metódou bude komunikácia. A to s občanom,  komunitou a každou organizáciou, bez rozdielov .  Primátor,  jeho úrad a financie mesta tu musia   byť pre ľudí, nie ľudia pre úradníkov mesta, či peniaze pre pár lobistov v zastupiteľstve

Mojou formou bude prijatý dlhodobý plán rozvoja mesta, na ktorom je potrebné sa konečne dohodnúť, pretože svoj plán zatiaľ predstavili  a určujú v našom meste len developeri. Samozrejme bez občianskej vybavenosti.

Tak, ako som doteraz pracovala v sociálnej oblasti a vo verejnom záujme, budem vo verejnom záujme pracovať aj na rozvoji nášho mesta, ponúknem svoj potenciál, energiu a odborné skúsenosti, v prvom rade v oblasti, ktorej rozumiem.

Želám si, aby sa aj moje deti chceli vrátiť zo zahraničia  domov- do Svitu a ostali tu už so svojimi rodinami žiť a pracovať a raz sa tu postarali aj o mňa.

Chcem, aby moja staroba v tomto meste bola čo najmenej komplikovaná, pokojná a spokojná. A ako si ju teraz pripravíme, tak si ju neskôr odžijeme.

Ponúkam model:

aktívny občan – iniciatívny poslanec – pružný primátor – funkčný servis na úrade