Mojou úlohou ako poslankyne PSK,  z nášho mesta Svit a podtatranského regiónu , bude urobiť všetko preto, aby som  na náš podtatranský mikroregión pritiahla pozornosť a vyzdvihla jeho ľudský, historický aj lokálny potenciál.

Menšie mestá, ako je napr. náš Svit a obce v okolí  – Lučivná, Mengusovce, Gerlachov, Batizovce- nie sú priamo v centre cestovného ruchu Vysokých Tatier. Lokalitou sú na úplnom konci nášho kraja a možno aj preto nie sú  práve naše projekty či žiadosti od nás predmetom uznesení či rozhodnutí nášho kraja. Prešovský samosprávny kraj je však hlavným orgánom územnej samosprávy a mal by pamätať na „všetky svoje deti“.

Nehovoriac o tom, že aj tento náš podtatranský mikroregión ponúka množstvo príležitostí a  možností. Treba tento jeho potenciál odkryť a využiť.

Máme tu množstvo šikovných detí, trénerov, učiteľov, športovcov, folkloristov, historikov, ľudí, ktorí ctia dedičstvo tradícií…. a všetci títo sú ochotní vložiť celé srdce do nových projektov

Vzor fungovania mikroregiónov a ich rozvoj  vhodnými investíciami do ich aktivít môžeme sledovať v nie tak ďalekej Českej republike, kde nájdeme množstvo inšpirácií a podnetov, ktoré by sa dali realizovať priamo v našich podmienkach.

Mgr. Iveta Ružeková- kandidátka na poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja č. 59

Ako poslankyňa PSK z hľadiska mojej profesie sociálneho pracovníka by mojou úlohou bolo riešiť už dnes alarmujúcu situáciu v sociálnych službách a síce katastrofálne pracovné a platové podmienky, technický stav niektorých zariadení poskytujúcich sociálne služby a určite hroziaci kolaps sociálnych služieb z dôvodu hospodárskej a energetickej krízy.

V tomto segmente akou sú sociálne služby však už jednoducho nie je čas na „pokusy a omyly“.

Je nevyhnutné a žiadúce, aby sa ich riešení naozaj chopili odborníci a profesionáli, pretože len oni vedia, kde je zdroj problémov a ako čo najskôr a bez najmenších obetí – hospodárskych aj ľudských ,sa z nich dostať.